Galops

Reprise Galop 4
Descarregar

Reprise Galop 5
Descarregar
Reprise Galop 6
Descarregar
Reprise Galop 7
Descarregar

Els Galops són els programes de Formació de Genets i Amazones, basat en el Programa de Galops establert per la RFHE. Consta de nou nivells d'aptitud i coneixements de les tècniques d'equitació, maneig i cura dels cavalls en les tres etapes de la formació Esportiva: Iniciació, Perfeccionament i Especialització.

Els exàmens de Galops acrediten el nivell d'equitació dels genets i les amazones necessari per a competir en campionats nacionals i territorials: Normativa de les competicions Territorials i Nacionals

Exàmens

Els exàmens dels galops consten d’una part teòrica i una altra part pràctica.

Els exàmens consten de preguntes tipus test amb resposta tancada o resposta oberta.

La part pràctica consta de dues proves: primerament maneig del cavall i manteniment de les quadres, i després la tècnica de l’equitació.

Exàmens galops 1 i 2: equitació en grup. Aires pas, trot i iniciació al galop. Pas de barres de "tranqueo".

Exàmens galops 3: equitació bàsica. Salt d’obstacles i cross de 0,40-0,50 m. En doma clàssica Reprise P1-A

Exàmens galops 4: Salt d’obstacles 0,60-0,80 m. En la prova de cross alçada de 0,60 m. En doma clàssica Reprise P4-A

Exàmens galops 5: Salt d’obstacles de 1,00 m, es demanarà un recorregut de vuit obstacles sense combinacions. En complet cinc obstacles aïllats de 0,60 m. En doma clàssica represa promoció Nivell 2.

Exàmens galops 6: Salt d’obstacles de 1,05 m. Recorregut de vuit obstacles amb una combinació a dues gambades. En completar sis obstacles de 0,80 m sense combinacions. En doma clàssica represa promoció nivell 3.

Exàmens galops 7: Salt d’obstacles de 1,10 metres, recorregut de vuit obstacles, amb una combinació a un gambada. En completar sis obstacles a 0,90 m. En doma clàssica represa promoció Nivell 3.

Condicions

Per presentar-se a l’examen cal enviar el full d’inscripció -per correu electrònic a través del nostre Formulari de Contacte o per fax al 933 716 364-,  juntament amb el comprovant de pagament de la matrícula.

Les persones que es presenten a l’examen hauran de tenir la llicència federativa en vigor.

Del galop 1 al galop 4, els exàmens són comuns per a totes les disciplines; els aspirants de les diferents categories han de examinar-se de totes.

En els galops 5, 6 i 7, els exàmens depenen de cada disciplina: doma clàssica, salt d’obstacles i cce

Les persones que s’examinen amb cavall propi han de presentar la LIC i LAC en vigor, amb totes les vacunes en regla. És imprescindible presentar tota la documentació en regla per poder realitzar l’examen.

És obligatori a l’hora de presentar-se a l’examen l’ús de casc i protector de cos quan es presentin a les pràctiques de salt d’obstacles i cross.